Attesten en voorschriften

ATTESTEN EN FORMULIEREN

Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Maak hiervoor steeds een afspraak. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden, gezien zowel de aanvrager als de afleveraar strafbaar zijn. Vraag enkel attesten die stroken met de waarheid.

VOORSCHRIFTEN

Wij leveren géén voorschriften af op telefonische vraag. Tijdens de consultaties worden voldoende voorschriften meegegeven tot het moment dat er terug een medisch onderzoek nodig is en de behandeling al dan niet zal bijgestuurd worden.